Členský příspěvek 1 měsíc

Pravidelný měsíční členský příspěvek

Splatnost vždy 20. den v měsíci. Neproběhne-li platba automaticky bude omezen přistup do sekce členů ČSR. 

100,00 Kč

Produkty