Vážení lidé České republiky. Slezané, Moravané, Češi - Čechoslováci, vítáme vás na stránkách Společenství ČSR - Čest, Svoboda, Respekt.


Dovolte mi, jako běžnému člověku nastínit důvod, proč Vás oslovuji, píši Vám, co mě k tomu přimělo. Proč tyto webové stránky, proč tato iniciativa, tento projekt. Nejsem spokojený a mám velikou obavu o naši vlast, o naši Českou republiku, náš společný domov.

A mám za to, že tyto obavy sdílí i veliká část naší společnosti. Proto tento projekt Společenství ČSR. Projekt, který má sloužit k nápravě všeho, co dnes vnímáme jako špatné a nedobré pro naši republiku, pro život nás lidí a budoucnost příštích generací, našich dětí. Je možné, že se teď ptáte, proč vytvářet takovýto projekt, když si všichni platíme, a to víc než královsky, "svobodně a demokraticky" zvolené zástupce - politiky, naše zaměstnance, aby pro nás a naši vlast pracovali, a to jen a pouze ku prospěchu nás všech, naší vlasti?

Dovolte mi, prosím, Vám postupně vysvětlit oč, a to nejen mně, vlastně jde. Tento projekt a s tím spojené webové stránky, tato iniciativa, tedy Společenství ČSR, není pouze mojí prací, mojí myšlenkou. Tato Iniciativa - Společenství ČSR, je myšlenka vzešlá na základě zkušeností všech lidí, a to bez výjimky, které jsem za celou dobu od června roku 2015 poznal. Projekt je tak vyústěním zkušeností, práce a poznání lidí, kteří se o něco snažili a snaží, co by mělo smysl a co by mohlo nastartovat tu tolik potřebnou změnu za celých sedm let, co se pohybuji na aktivistické scéně. Projekt tak není možné brát jako můj osobní. A tímto jej dávám do rukou nám všem.


Citát: "Ten, kdo v demokracii zaspí, probudí se v totalitě!"  Za Spolek ČSR Jiří Černohorský... Novinky

Dobrý den přátelé, jako každý rok se bude konat velké setkání členů ČSR. Termín setkání 8.6.2024 od 13 hodin, na jeden nebo dva dny. Tentokrát se sraz bude konat na adrese: Praha - Újezd nad Lesy. Toto místo nám nabídla naše členka Společenství, Ladislava Kollmanová, která je majitelkou restaurace.

Společenství se rozhodlo udělat reklamní kampaň od 1. května a to za finance našeho milého dárce a člena, který nám daroval 200 000,- v loňském roce. Jistě si na to pamatujete. Dárce nechtěl být zveřejněn. Reklama je ve 13 krajských městech. Velikost billboardů 510x240 cm.

Starší články