Vážení lidé České republiky. Slezané, Moravané, Češi - Čechoslováci, vítáme vás na stránkách Společenství ČSR - Čest, Svoboda, Respekt.


Dovolte mi, jako běžnému člověku nastínit důvod, proč Vás oslovuji, píši Vám, co mě k tomu přimělo. Proč tyto webové stránky, proč tato iniciativa, tento projekt. Nejsem spokojený a mám velikou obavu o naši vlast, o naši Českou republiku, náš společný domov.

A mám za to, že tyto obavy sdílí i veliká část naší společnosti. Proto tento projekt Společenství ČSR. Projekt, který má sloužit k nápravě všeho, co dnes vnímáme jako špatné a nedobré pro naši republiku, pro život nás lidí a budoucnost příštích generací, našich dětí. Je možné, že se teď ptáte, proč vytvářet takovýto projekt, když si všichni platíme, a to víc než královsky, "svobodně a demokraticky" zvolené zástupce - politiky, naše zaměstnance, aby pro nás a naši vlast pracovali, a to jen a pouze ku prospěchu nás všech, naší vlasti?

Dovolte mi, prosím, Vám postupně vysvětlit oč, a to nejen mně, vlastně jde. Tento projekt a s tím spojené webové stránky, tato iniciativa, tedy Společenství ČSR, není pouze mojí prací, mojí myšlenkou. Tato Iniciativa - Společenství ČSR, je myšlenka vzešlá na základě zkušeností všech lidí, a to bez výjimky, které jsem za celou dobu od června roku 2015 poznal. Projekt je tak vyústěním zkušeností, práce a poznání lidí, kteří se o něco snažili a snaží, co by mělo smysl a co by mohlo nastartovat tu tolik potřebnou změnu za celých sedm let, co se pohybuji na aktivistické scéně. Projekt tak není možné brát jako můj osobní. A tímto jej dávám do rukou nám všem.


Citát: "Ten, kdo v demokracii zaspí, probudí se v totalitě!"  Za Spolek ČSR Jiří Černohorský... Novinky

Hlasování bude končit 30.6.2024 ve 23:59 Mám tu takovou věc, návrh na několik hlasování. Zajisté víte, že naše Společenství dne 6. června 2024 "oslavilo" dva roky. Což znamená, že dva roky pomáháme jak potřebným lidem, tak také zvířátkům a to po celé naší vlasti. Tato pomoc by nebyla nebýt vás všech, jenž každý měsíc posíláte tu jednu stokorunu...

Starší články