Pro větší zviditelňování máme další platformu a to ODYSEE účet. Veškeré nebo téměř veškerá videa společenství ČSR budou ukládána na ODYSEE, Rumble, Telegram a Facebook. Odkazy najdete zde.

Zástupci Společenství ČSR děkují členu Jaromírovi Vyskočilovi za vynaložení úsilí z propagovat Společenství. Jaromír žijící v Polešovicích, za svoje finance, uspořádal shromáždění - besedu s místními obyvateli a představil společenství ČSR a jejich protagonisty. Toto shromáždění Jaromír pojal i jako setkání k němu nejbližších členů a přátel...

nformace pro všechny, kdo mají chuť a možnost pomoci nám s distribucí plakátů a letáků na celonárodní setkání Česko proti bídě.

Člověk míní, život mění. Tak by se dal nazvat turbulentní obrat v rodině zdravotní sestry a jejího manžela. Už jako mladá si přála mít velkou rodinu, kterou zahrne láskou a péčí .

Rád bych vám všem teď představil druhý, těžký, smutný příběh. Jak jsem již psal včera, pověděl v živém vysílání... Jeden příběh ze statisíců těžkých a smutných příběhů v naší vlasti, České republice.