Partneři a společníci:Family Pride | POCHODY ZA TRADIČNÍ RODINNÉ HODNOTY

Podporujeme tradiční rodinné a kulturní hodnoty 


Spolek zakládající několik projektů jako třeba Pošli to dál, Společně jsme silnější a projekt společenství ČSR.


Web obyčejného "náctiletého" kluka, kterému není jedno co se dnes a denně děje v České republice.


CO JE KTV?

Dělej to, co je správné a zastav ty, kteří to nedělají.

" Nejde nám o ego být nejlepšími reportéry. Nejsme. Jsme amatéři, kteří ví, že není rozdíl mezi lží natočenou na kameru za miliony nebo pouhý mobil. Proto vzniklo KTV, aby na lumpárny poukazovalo. Je nám úplně jedno, kdo radnici bude velet. "

KTV je amatérký audiovizuální zpravodajský a žurnalistický projekt. Kanál, na kterém nebudeme šetřit žádného politika a žádný společenský nešvar. Už Karel Kryl jednou řekl, že politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Dlouhá léta politikové tvrdí, že za svá rozhodnutí nesou zodpovědnost a šeptem dodávají, že politickou. Není tomu tak a proto jsme tu my. V našich pořadech budeme politiky kontrolovat a konfrontovat se skutečností a pravdou. Budeme se také zabývat kauzami, i když jim to třeba nebude po chuti. Nevěříte? Sledujte nás a budete mezi prvními, kdo bude u toho. Působíme i na Youtube a nebo na Web stránkách


LION-TV NEZÁVISLÁ MÉDIA-LIVE
Soukromá Facebooková online televize bez cenzury. VZNIK: 25. 01. 2021

Odysee   Rumble   Telegram  Facebook Reports


Tradiční rodina z.s

vznikl v reakci na globální agresivní kampaň vedenou politickými, aktivistickými a mediálními zájmovými skupinami směřující ke změně postojů a mentality společnosti – jak je uvedeno například v Istanbulské úmluvě – a destrukci tradiční rodiny a jejích účelů a hodnot. Přitom právě funkční rodinné svazky jsou nezbytnou součástí a zejména stavebním kamenem dobře fungující a prosperující společnosti. Proto je ochrana tradiční rodiny naprosto nezbytná. Cílem spolku Tradiční rodina z.s. je chránit a bránit osvědčené hodnoty, na kterých je naše společnost postavena.


Za Pravdu

Nezávislé internetové zpravodajstvíŽivá vysílaní  

je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se chtějí účastnit a ovlivňovat život ve své obci i ve státě. Navazuje na tradice evropské křesťanské civilizace, rozvijí humanitní a demokratické tradice společnosti a uplatňuje konzervativní hodnoty v politice. 


Občanská NEPOSLUŠNOST

Občanská neposlušnost není jen výzvou k nepokojům, chceme vést dialog. Jsme trpěliví, ale i trpělivost má své hranice. Proč neposlušnost? Stát se k nám chová jako k dětem. Zákaz, příkaz... bez jakéhokoliv rozumného odůvodnění... 


Cíle spolku Resetheus

Identifikovat scientismus ve vědě a poukazovat na jeho dogmata. Identifikovat střet zájmů ve vědeckém výzkumu. Podporovat akademickou svobodu ve výzkumu a poukazovat na její potlačování. Obnovit zdravou debatu a skepsi ve vědeckém bádání. Obnovit přesné vědecké postupy ve výzkumu a jejich dodržování. Iniciovat opakování opakovatelných studií. Provádět vlastní nezávislý výzkum a nezávislé studie. Iniciovat výzkum v nedostatečně financovaných oblastech. Iniciovat výzkum příčin nemocí a obnovy zdraví.