Požadavky ČSR


1) Provádějící zákon o referendu. Kdy tento prováděcí zákon o referendu umožní lidem, občanům, majitelům České republiky, zasáhnout v případech, kdy vláda, parlament, senát učiní kroky, které jsou v rozporu z ústavou České republiky a jsou v přímém rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod.

2) Změna mediálního zákona. A to tak, aby již nebylo nadále možné, nezákonným způsobem jednostranně ovlivňovat občany České republiky. Kdy je naprosto nehorázným způsobem upřednostněn jediný, ten správný "vládní" názor. Kdy protistrana nemá v mediích prakticky žádný prostor a opačný názor je brutálním způsobem cenzurován - umlčován. Je nezbytné, aby se změnil mediální zákon tak, aby jakákoliv strana dostala naprosto stejný mediální prostor a to v jakékoliv otázce, která ovlivňuje život člověka a chod České republiky. Kdy zaměstnanci ČT, NOVA, PRIMA, Českého rozhlasu atd. a média ve veřejném prostoru vůbec, nebudou moci jakýmkoliv způsobem ovlivňovat svojí vlastní propagandou, veřejný názor a myšlení občanů České republiky.

3) Změna volebního zákona, systému. Kdy volby musejí být naprosto transparentní, kdy nebude absolutně možné co se i v České republice událo v předchozích letech. Kdy "kdosi" vypne systém "spadnou servery" a po opětovném nastartování systému jsou volby v "naprostém pořádku"! Je potřeba zabezpečit volby tak, aby se odehrávali takzvaně v "přímém přenosu". Tedy ŽÁDNÉ KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ!

4) Zakotvení "prvního dodatku" ústavy České republiky. Kdy znění tohoto dodatku bude obsahovat jasné formulace o tom, že není absolutně možné, aby vládní úředníci, parlament, senát, mohl jakýmkoliv způsobem bez projevené vůle lidu, občanů, majitelů České republiky v celorepublikovém referendu, zasahovat do ústavy České republiky, tedy i Listiny základních práv a svobod.

5) Demise vlády, kterou dočasně nahradí vybraní zástupci z odborné veřejnosti a dovedou zemi k celostátnímu referendu o změně systému, kdy vládu nad Českou republikou převezmou zkušení a skuteční odborníci z jednotlivých rezortů.