Cíl Společenství Čest.Svoboda.Respekt - ČSR - Obnova státnosti - svébytnosti České republiky.

 ZMĚNA- SYSTÉMU parlamentní zastupitelské "liberální demokracie" na systém SVOBODY SE VŠEMI PRÁVY A POVINNOSTMI.

(a to za pomoci prvků přímé demokracie k přechodu systému Systémové Kompetence - vlády odborníků za kontroly občanů - lidových referend, kdy politické strany a hnutí budou fungovat dle znění zákona 424/1991 sb. §5 s následným přechodem na bez příjmové organizace oddělené od státního rozpočtu)

- BEZPEČNOST, SUVERENITA.

(svébytnost, zabezpečení státu, svých občanů, vybudování vlastní armády především s využití nových, moderních technologických možností, a to ve spolupráci, jak se státy V4, tak i dalších evropských států - vytvoření středoevropské vojenské skupiny)

- ZMĚNA VOLEBNÍHO SYSTÉMU.

(transparentní volby za využití moderních technologií se zachováním listinné formy)

- VYSTOUPENÍ Z EVROPSKÉ UNIE A VOJENSKÉHO PAKTU NATO

(obnova bilaterálních smluv, spolupráce se státy ve sdružení EFTA - Evropský systém volného obchodu.)

- POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST.

(podpora a ochrana domácího trhu, výrobců, zemědělců, pěstitelů, chovatelů s důrazem na ekologii a přírodu, vycházejíc z reálných možností a potřeby trhu. Pěstování a výroba potravin se znovu zavedením státních norem.)

- ŠKOLSTVÍ VE SMYSLU UČENÍ Jana Amose Komenského.

(všeobecné vzdělání s důrazem na mateřský jazyk s ohledem na osobnost a individualitu člověka, speciálních požadavků postižených dětí, uvědoměním si lásky ke své vlasti a hrdosti svého národa)

- PODPORY TRADIČNÍ RODINY.

(s ohledem jak na konzervativní tak moderní pohled rodiny, výchovu dětí a jejich potřeb - mateřský státní příspěvek. Obnova a rozšíření státního bytového fondu s možností dobrovolného odkupu do svého vlastnictví, při splnění podmínek řádného hospodáře)

- SPRAVEDLIVÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM - odděleného od státního rozpočtu.

(zohlednění podmínek odchodu do důchodu podle pohlaví, počtu narozených dětí, náročnosti a rizikovosti práce, nejpozději však 65 letech)

- VYBUDOVÁNÍ, OBNOVA BEZPLATNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PRO OBČANY České republiky.

(s podmínkou vybudování nového systému odvádění zdravotních plateb, do systému zdravotní péče, za přispění státu)

- PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V ČR PRO SOUKROMNÍKY A PODNIKATELE.

(a to jak domácí, tak zahraniční - skutečná transparentnost státních zakázek na všech úrovních, vymahatelnost pohledávky - bankroty, konkurzy)

- MĚNA - NÁRODNÍ BANKA POD SPRÁVU STÁTU.

(obnova zlatého standardu, ručení zlatem, stříbrem a dalšími cennými komoditami. Vytvoření vnitřního státního systému virtuální měny)

- ZAVEDENÍ SYSTÉMU VLASTNICTVÍ STÁTU - OBČANŮ ČR - VEŠKERÉ INFRASTRUKTURY, PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ NÁRODNÍHO BOHATSTVÍ.

(platby dividend občanům ČR od jejich narození na osobní fondy v poměru 30% -70% ve prospěch, zdravotního a důchodového systému)

- SPORT A KULTURA.

(vytvoření spravedlivého dotačního systému pro kulturu - divadla, opery, koncertní sály, sport - vytvoření samostatného státního fondu pro sportovní školy, městské, okresní, krajské, celostátní soutěže až po národní reprezentaci)

- DAŇOVÝ SYSTÉM.

(zrušení přímé daně, zrušení DPH, zavedení daně s obratu, zavedení podmíněného odpuštění daní pro zemědělce, výrobce biopotravin, dětských věcí, základních hygienických potřeb)