Cíl Společenství Čest.Svoboda.Respekt - ČSR - Obnova státnosti - svébytnosti České republiky.

 ZMĚNA- SYSTÉMU parlamentní zastupitelské "liberální demokracie" na systém SVOBODY SE VŠEMI PRÁVY A POVINNOSTMI.

(a to za pomoci prvků přímé demokracie k přechodu systému Systémové Kompetence - vlády odborníků za kontroly občanů - lidových referend, kdy politické strany a hnutí budou fungovat dle znění zákona 424/1991 sb. §5 s následným přechodem na bez příjmové organizace oddělené od státního rozpočtu)

- BEZPEČNOST, SUVERENITA.

(svébytnost, zabezpečení státu, svých občanů, vybudování vlastní armády především s využití nových, moderních technologických možností, a to ve spolupráci, jak se státy V4, tak i dalších evropských států - vytvoření středoevropské vojenské skupiny)

- ZMĚNA VOLEBNÍHO SYSTÉMU.

(transparentní volby za využití moderních technologií se zachováním listinné formy)

- VYSTOUPENÍ Z EVROPSKÉ UNIE A VOJENSKÉHO PAKTU NATO

(obnova bilaterálních smluv, spolupráce se státy ve sdružení EFTA - Evropský systém volného obchodu.)

- POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST.

(podpora a ochrana domácího trhu, výrobců, zemědělců, pěstitelů, chovatelů s důrazem na ekologii a přírodu, vycházejíc z reálných možností a potřeby trhu. Pěstování a výroba potravin se znovu zavedením státních norem.)

- ŠKOLSTVÍ VE SMYSLU UČENÍ Jana Amose Komenského.

(všeobecné vzdělání s důrazem na mateřský jazyk s ohledem na osobnost a individualitu člověka, speciálních požadavků postižených dětí, uvědoměním si lásky ke své vlasti a hrdosti svého národa)

- PODPORY TRADIČNÍ RODINY.

(s ohledem jak na konzervativní tak moderní pohled rodiny, výchovu dětí a jejich potřeb - mateřský státní příspěvek. Obnova a rozšíření státního bytového fondu s možností dobrovolného odkupu do svého vlastnictví, při splnění podmínek řádného hospodáře)

- SPRAVEDLIVÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM - odděleného od státního rozpočtu.

(zohlednění podmínek odchodu do důchodu podle pohlaví, počtu narozených dětí, náročnosti a rizikovosti práce, nejpozději však 65 letech)

- VYBUDOVÁNÍ, OBNOVA BEZPLATNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PRO OBČANY České republiky.

(s podmínkou vybudování nového systému odvádění zdravotních plateb, do systému zdravotní péče, za přispění státu)

- PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V ČR PRO SOUKROMNÍKY A PODNIKATELE.

(a to jak domácí, tak zahraniční - skutečná transparentnost státních zakázek na všech úrovních, vymahatelnost pohledávky - bankroty, konkurzy)

- MĚNA - NÁRODNÍ BANKA POD SPRÁVU STÁTU.

(obnova zlatého standardu, ručení zlatem, stříbrem a dalšími cennými komoditami. Vytvoření vnitřního státního systému virtuální měny)

- ZAVEDENÍ SYSTÉMU VLASTNICTVÍ STÁTU - OBČANŮ ČR - VEŠKERÉ INFRASTRUKTURY, PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ NÁRODNÍHO BOHATSTVÍ.

(platby dividend občanům ČR od jejich narození na osobní fondy v poměru 30% -70% ve prospěch, zdravotního a důchodového systému)

- SPORT A KULTURA.

(vytvoření spravedlivého dotačního systému pro kulturu - divadla, opery, koncertní sály, sport - vytvoření samostatného státního fondu pro sportovní školy, městské, okresní, krajské, celostátní soutěže až po národní reprezentaci)

- DAŇOVÝ SYSTÉM.

(zrušení přímé daně, zrušení DPH, zavedení daně s obratu, zavedení podmíněného odpuštění daní pro zemědělce, výrobce biopotravin, dětských věcí, základních hygienických potřeb)


Osobní příklad, aneb projekt pošli to dál - možnost první k získání potřené síly počtu lidí.

Co tím oním osobním příkladem máme na mysli a proč něco takového vytvářet..? Bavit se o tom, jak se vedoucí představitelé tohoto státu starají o spokojený život a životní podmínky nás lidí v České republice, se toho nehořekovalo víc než dosti a máme za to, že by to bylo, to pověstné házení hrachu na zeď.

Možnost první- osobní příklad mimo politickou scénu. Je to v podstatě velmi jednoduché. Hlavním záměrem Společenství ČSR je vytvoření oné sounáležitosti a tím vytvoření podmínek pro pomoc lidem. Lidem, kteří se bez pomoci druhých lidí kteří ne, že žijí, ale přežívají z vypětím všech sil a nebo se bez pomoci druhých prostě neobejdou. Společenství ČSR za pomocí aktivních členů si vytvoří svůj vlastní rozpočet, příspěvek 100Kč měsíčně a za pomocí takto získaných financí, budeme pomáhat našim potřebným spoluobčanům a samozřejmě propagovat jak tuto činnost, naši společnou práci, tak Společenství ČSR samotné. Kdy za nás bude hovořit naše práce a naše skutky a činy. A protože víme, že ČSR je postaveno na z cela jiné platformě, než všechny dosavadní politické subjekty, kdy o financích nerozhoduje jedinec, či tři zakladatelé, ale členové ČSR společně, čímž už vytváříme příklad pro ostatní. Kdy tyto finance nemůže využít, žádný předseda ke svému prospěchu, obohacení... kupříkladu postavení si komplexu Čapí hnízdo, či založení neZISKOVÉ organizace na pomoc Barmským ženám a nebo stavbu Takešiho hranu v Praze na Břevnově.

Tímto jednáním, tímto příkladem, pomoci druhým, potřebným lidem, vytvoříme ten oný "osobní" příklad. Příklad toho, že lidská empatie existuje, že lidské srdce existuje. Kdy sta tisíce a sta tisíce lidí tomuto už dnes nevěří. Tím, že člověku, lidem, bude pomoženo, získáte tak jejich srdce. Tito lidé, které nechává stát na holičkách, kašle na ně, se takto sami osobně přesvědčí, že se mýlili a že lidská empatie, tedy lidská dobrá srdce stále existují. U těchto lidí, kterým pomůžete, se tak rozhodně aktivují, prakticky již nefunkční jisté mimické svaly, které člověku vykouzlí ten obyčejný, neobyčejný lidský úsměv a hřejivý pocit v jejich srdci, který tak spustí oný projekt "POŠLI TO DÁL". Lidé si to totiž řeknou - pošlou to dál, protože tomu i přes to, že se to opravdu stalo, nebudou stále věřit. Nic světoborného, nic složitého. Celé to je jen a pouze o nás lidech, o lidství.

Osobní příklad, aneb projekt pošli to dál - možnost 2. získání potřené síly počtu lidí.

Možností druhou osobního příkladu, je příklad politický. (Za předpokladu, že ještě nějaké volby budou) Kdy se bavíme o tom, jak za pomoci příkladu jediného člověka, zástupce Společenství ČSR, na půdě parlamentu České republiky, tedy zvoleného poslance, prakticky okamžitě začnete měnit to oné prohnilé, zkorumpované politické prostředí. Jak? Opět jednoduše. Nebudete jen žvanit za pultíkem, ale budete konat a okamžitě vytvářet oný osobní příklad. Jak? Opět velmi jednoduše. Jako poslanec máte k dispozici plat ve výši cca 250.000 tisíc hrubého. Samotný plat poslance je dnes 81.855 čistého. Jak vytvoříte příklad? Jednoduše. Vložíte každý měsíc do rozpočtu Společenství ČSR 50% z platu který vám poskytují lidé České republiky, tedy částku 40.927,- a tímto a to nám věřte, rozhodně ten příklad vytvoříte. Co dál? Náhrady 150.000,- měsíčně. Tak tyto náhrady nebudete nejen zneužívat, ale nebudete si z nich hradit věci, které si musí každý pracující člověk obstarat sám, ze svého platu 20.000 hrubého. Kupříkladu paušál na mobil, jízdné v Pražském MHD či jiném městě, jídlo či přepravu z domova do vaší poslanecké kanceláře ve vašem místě bydliště. Vytvoříte tak ten příklad? Ano nebo ne?

A teď si představte, co tímto způsobíte? No hnedle několik věcí. Naprostý šok, ale také samo výsměch těch parazitů v poslanecké sněmovně, který je však brzo přejde. Naprostý údiv, šok ve většinové společnosti. Co to vyvolá? Rozhodně zájem lidí - VOLIČŮ a určitě médií. Proč to ten člověk - POSLANEC dělá, co má za lubem, co tím sleduje? Poté naprostou paniku v PSČR. Lidé se totiž postupně přesvědčí, že není pravdou co? No, že kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Lidé tak uvidí, že vše je jen a jen o člověku a jeho srdci, samo i odvaze. Protože mimo jiné ten jedinec, naprosto zostudí všech zbylých 199 oněch "zástupců lidu" a všech 81 senátorů. Dáte tak víru v něco, v co dnes už prakticky nikdo nevěří... Vytvoříte tak jako jedinec, změnu politického prostředí. To však není vše milí lidé, přátelé. Tím, že se člověk neposune do role poloboha, nenechá si vozit papání na stříbrných podnosech, zůstane tak člověkem, ukáže tak prstem na ty ostatní, vyvolá ve společnosti jisté otázky ... "Proč tohoto nikdo před tím nebyl schopen?" "Koho jsme to vlastně celou tu dobu volili?" "Opravdu těm našim voleným zástupcům jde o nás lidi a naši zemi?" A máme tu přátelé to co nutně potřebujeme, potřebnou změnu politického smýšlení lidí, společnosti a to na základě změny politického prostředí. Co toto vše vyvolá? Mám za to, že si už možná to dovedete představit sami.

Říkáte nemožné? Utopie? Za mě ne, za mě je to je a pouze o nás lidech o tom zda se do toho dáme. Nebo máte druhou možnost, na tu by jsme zapomněli, můžeme i nadále sedět doma u televize a dívat se na ty duchaplné seriály a v roce 2025 jít si demokraticky a svobodně zvolit toho kdo to za vás, po těch 36 letech, určitě, zaručeně udělá a zastaví tu naprostou destrukci České republiky... Pokud tedy ještě nějaká Česká republika v roce 2025 bude.


                                                                                                                                                           ... jeden z vás, Jirka Černohorský.