Vážení lidé České republiky. Slezané, Moravané, Češi - Čechoslováci, vítáme vás na stránkách Společenství ČSR - Čest, Svoboda, Respekt.

Dovolte mi, jako běžnému člověku nastínit důvod, proč Vás oslovuji, píši Vám, co mě k tomu přimělo. Proč tyto webové stránky, proč tato iniciativa, tento projekt. Nejsem spokojený a mám velikou obavu o naši vlast, o naši Českou republiku, náš společný domov.

A mám za to, že tyto obavy sdílí i veliká část naší společnosti. Proto tento projekt Společenství ČSR. Projekt, který má sloužit k nápravě všeho, co dnes vnímáme jako špatné a nedobré pro naši republiku, pro život nás lidí a budoucnost příštích generací, našich dětí. Je možné, že se teď ptáte, proč vytvářet takovýto projekt, když si všichni platíme, a to víc než královsky, "svobodně a demokraticky" zvolené zástupce - politiky, naše zaměstnance, aby pro nás a naši vlast pracovali, a to jen a pouze ku prospěchu nás všech, naší vlasti?

Dovolte mi, prosím, Vám postupně vysvětlit oč, a to nejen mně, vlastně jde. Tento projekt a s tím spojené webové stránky, tato iniciativa, tedy Společenství ČSR, není pouze mojí prací, mojí myšlenkou. Tato Iniciativa - Společenství ČSR, je myšlenka vzešlá na základě zkušeností všech lidí, a to bez výjimky, které jsem za celou dobu od června roku 2015 poznal. Projekt je tak vyústěním zkušeností, práce a poznání lidí, kteří se o něco snažili a snaží, co by mělo smysl a co by mohlo nastartovat tu tolik potřebnou změnu za celých sedm let, co se pohybuji na aktivistické scéně. Projekt tak není možné brát jako můj osobní. A tímto jej dávám do rukou nám všem.


Citát: "Ten, kdo v demokracii zaspí, probudí se v totalitě!"  Za Spolek ČSR Jiří Černohorský... Novinky

Hlasování ukončeno. Dovolte mi vám představit příběh člověka. Jeden příběh z mnoha a mnoha statisíců v České republice. Příběh jak jinak smutný, málem fatálně tragický, přesto však s určitou nadějí a především lidskou nezměrnou vůlí. Příběh který přes veškeré protivenství a velice těžké životní chvíle dopadl, dejme tomu pro daného člověka a jeho...

Hlasování ukončeno. Dobrý den vážení a milí členové Společenství. Mám tu návrh, spíše velikou prosbu. Protože tento příběh nedokážu, podložit jakýmkoliv důkazem a vše vlastně stojí na vaší důvěře, směrem ke mně.

Prosíme o pomoc pro mého manžela, tátu dvou děti, který má zhoubný nádor na mozku. Sama už nezvládám vše hradit, léčba a péče je velmi náročná. Hlasování ukončeno 31.10.2023