Účet Spolku ČSR

DĚKUJEME, ŽE JSTE SE K NÁM PŘIDALI!

Naší snahou je oslovit co nejvíce občanů a zapojit je do "aktivního občanství", a to nejen přes sociální sítě, ale také formou emailů, letákových kampaní a veřejných akcí. K tomu jsou potřeba nemalé finance. S každou získanou korunou stoupají šance na oslovení dalších lidí, mezi které se dostanou důležité informace. Za jakýkoliv dobrovolný finanční nebo materiální (papíry, obálky, známky, technika ...) příspěvek děkujeme.

spolek Čest, Svoboda, Respekt

Dar je možnost zaslat prostřednictvím webových stránek ČSR na odkazu: https://www.cestsvobodarespekt.cz/dobrovolny-prispevek-dar/ nebo přímou platbou z účtu na účet. Účet pro dary je 2601071823/2010. Rozdíl mezi způsobem platby přes web a přímou platbou z účtu na účet je ten, že na webu si zvolíte částku, vyplníte formulář a odešlete. Na email vám přijde zpráva s platbou. Číslo účtu, variabilní číslo a zvolená částka daru. Toto zadáte v příkazu v bance. U přímé platby ve vaší bance zadáte správné číslo účtu ČSR pro dary a do poznámky pro příjemce napíšete pro koho je dar určen. To znamená, že variabilní číslo nevyplňujete protože ho nemáte.