Účet Společenství ČSR

DĚKUJEME, ŽE JSTE SE K NÁM PŘIDALI!

Naší snahou je oslovit co nejvíce občanů a zapojit je do "aktivního občanství", a to nejen přes sociální sítě, ale také formou emailů, letákových kampaní a veřejných akcí. K tomu jsou potřeba nemalé finance. S každou získanou korunou stoupají šance na oslovení dalších lidí, mezi které se dostanou důležité informace. Za jakýkoliv dobrovolný finanční nebo materiální (papíry, obálky, známky, technika ...) příspěvek děkujeme.

spolek Čest, Svoboda, Respekt