Slib člena společenství ČSR

Slibuji na svoji čest, s plným vědomím a svým srdcem věrnost, lásku ke své vlasti, svému národu Čechů, Moravanů, Slezanů. Vždy budu jednat čestné a poctivě! Vždy budu bránit svoji rodinu, vlast, svůj národ! Budu vždy stát na straně lidských práv a svobod! Budu mluvit pravdu, ctít pravdu a bránit pravdu až do smrti!

                                                                                                                       Tak přísahám!