Změna při registraci - vygenerování členského příspěvku

09.12.2023

od 1. září dojde k zásadní změně v placení členských příspěvků. Bude zrušena možnost si vygenerovat v objednávce položku Členský příspěvek na 1 měsíc (nebo na 1 rok), toto vygenerování provede už nově zaregistrovaných členů po schválení přihlášky naše podpora. Do vaší zaregistrované schránky elektronické pošty (e-mail) Vám dorazí od podpory email se všemi podklady pro zaplacení, tj. číslo bankovního účtu Společenství ČSR a Váš unikátní variabilní symbol, pod kterým budete hradit všechny následující členské příspěvky. Pokud se rozhodnete kdykoliv uhradit mimořádnou splátku na další období, odešlete na bankovní účet společenství 100,- za každý měsíc (nejvíce však na 1 rok, tedy 12 měsíců) s Vám přiděleným variabilním symbolem. Toto řešení je vhodné pro ty členy společenství, jejichž banka si účtuje poplatek za každou provedenou platbu.

Stávající členové budou nadále používat ve svých pravidelných platbách členského příspěvku poslední variabilní symbol (pro většinu to je zároveň první a jediný variabilní symbol), který jim byl ke hrazení členských příspěvků přidělen.

Ptáte se, proč jsme byli nuceni přistoupit k této změně? Množí se případy, kdy si některý člen každý měsíc zakoupí v e-shopu členský příspěvek na další měsíc s novým variabilním symbolem. A s ohledem na rostoucí počet aktivních členů nám takové jednání komplikuje možnost automatického vyhodnocování všech uhrazených členských příspěvků a my musíme takové platby složitě dohledávat a párovat s konkrétním účtem.

Do budoucna také plánujeme zavést možnost inkasa členských příspěvků na základě dohody s konkrétním členem společenství. V případě souhlasu by byl z Vašeho účtu příspěvek 100,- Kč automaticky převeden na účet Společenství ČSR každý 20. den v měsíci, tedy v noci z 19. na 20. O zavedení této možnosti budete v dostatečném předstihu informováni a budete mít možnost souhlasit s tímto způsobem hrazení členských příspěvků. Inkaso z účtu nebude samozřejmě ze strany společenství nijak vynucováno, jen chceme dát možnost členům se rozhodnout, jaký způsob pravidelné platby jim vyhovuje – nastavení automatická pravidelné platby, každoměsíční zadání příkazu k úhradě nebo povolení inkasa z účtu. Inkaso členského příspěvku budete moci kdykoliv odvolat a vrátit se k libovolné variantní formě úhrady.