Sraz členů a sympatizantů

12.09.2022

Zdravíme vás přátelé, zdravíme všechny členy Společenství ČSR, vlastence milující svoji vlast, svůj domov Českou republiku.

Jak zajisté Tímto jste vy členové Společenství zváni na naše první setkání. A to do velmi příjemného, krásného prostředí. Do hotelu který poskytuje skvělé služby a je zasazen do krásné přírodní scenérie. To víte přátelé, my jenž milujeme svoji vlast si na ta "panoramata" potrpíme. A tak nás moc mrzí, že z jistých důvodů, známých naprosté většině z nás, z jiných setkání lidí, se srdcem k naší vlasti. Kdy ti jenž jsou tolik lásky plní a nešíří, tu tolik jimi zmiňovanou nenávist, dnes modrožlutí, pořádají po zjištění takového místa setkání, doslova emailové hony na dotyčné restaurační, kulturní či ubytovací zařízení. A také bohužel dnes víme, že mezi námi máme jednoho parazita, který zaplatil členství, pod falešným jménem. A tak konkrétní informace o místě setkání budeme zasílat opravdu jen těm, kteří potvrdí platbou účast. Z těchto důvodů opravdu není možné, naprosto otevřeně a veřejně vám teď napsat, kde se místo konání našeho setkání uskuteční. Věřte, že by jsme to moc rádi udělali, no protože ta "panoramata" ...

A tak veškeré potřebné informace se dozví jen a pouze ten, jenž se závazně přihlásí. A to ať ti, jenž se ubytují a nebo ti, jenž přijedou takzvaně na tu "otočku". Kdy následně tuto závaznou rezervaci potvrdíte prozatím paušální platbou 1.650,- pro ty jenž se budou chtít ubytovat a paušální platbou 900,- jen na tu "otočku" a to pod variabilním symbolem 242522, kdy do poznámky k platbě uvedete své plné jméno a to na běžný účet spolku ČSR, č.ú. 2101072045/2010, kde vaše nacionále budou ochráněny před těmi, jenž jak tvrdí, nešíří tu nenávist a rozdávají tolik té lásky. První výše zveřejněná, výše platby, zahrnuje, cenu za ubytování a vše k tomu náležící + kulturní program. Podmínkou výše této ceny je, že se musí závazně přihlásit a provést platbu minimálně 50 osob.

Jak již zmiňujeme výše milí přátelé, bude nutností do poznámky k platbě uvést, vaše plné jméno. A to proto, že na základě tohoto se vytvoří, jmenný seznam účastníků a ten se na místě, za pomocí vám zaslaného potvrzení o účasti na setkání, zkontroluje... Bohužel skrze dnešní dobu a viz, výše zmíněné, je toto opravdu nutností. Doufám přátelé, že toto opatření pochopíte.

Teď milí přátelé k financím, nákladům na našeho setkání. Náklady na setkání, bez ubytování, jsou celkem 45.000Kč. Tedy pronájem sálu, občerstvení a platba za kulturní program. Tedy varianta, že se nikdo nebude chtít ubytovat, tedy 0 ubytovaných osob, při účasti pouze 50ti osob je již zmíněná cena 900,- na osobu. Při počtu 70 z nás pak 643,- atd. Takže milí přátelé, skutečná cena se odvíjí od počtu případně jak ubytovaných, tak samozřejmě podle toho kolik z nás se rozhodne si udělat oný výlet. Tedy suma sumárum... pro tuto chvíli, ti jenž chtějí ubytování, tak výše takzvané paušální platby je 1.650,- a bez ubytování tedy 900,-. Každopádně vše co se financí týče, bude po akci vyúčtováno a případné finance vybrané nad rámec nákladů, budou následně, buďto vráceny na váš účet a nebo na základě vašeho písemného souhlasu při prezenci účastníků, převedeny na transparentní účet Společenství. Kontrolou pro náklady bude následná faktura za poskytnuté služby a screen výpisu (samozřejmě beze jmen) z běžného účtu spolku ČSR, aby bylo vše naprosto, maximálně transparentní. Což bude následně zveřejněno, na webových stránkách Společenství.

Co se týče kapacity konferenčního sálu, je bohužel určena jen pro 120 osob, tedy pro tentokráte, kdo dříve se přihlásí... znáte to, viďte. Tedy milí přátelé, členové Společenství moc neváhejte, vězte, mám za to, že rozhodně nebudete zklamáni. Již jsme se zmínili o kulturním programu. Tedy máme pro vás připravené milé překvapení. A to zvláště pro ty jenž milují hudbu 80 - 90 let, který bude končit cca 21:00. Následný kulturní program bude poté ukončen, nejpozději cca... podle nálady a odjezd bude na zvážení každého z vás.

A kdy, že se naše setkání uskuteční? Bude to víkend 24.09. - 25.09.2022. Jééé a už to slyším, ještě než jsem dopsal tuto pozvánku. No to snad ne, vždyť jsou volby, to je špatné datum. A víte nemyslíme si to. A proč si to nemyslíme? Máme za to, že místo které jsme zvolili, je takzvaně dostupné relativně pro všechny stejně a to od jedené až dvou hodin jízdy, skoro odkudkoliv naší vlasti. A tak se dá odvolit klidě i v tu onu sobotu v 11, 12, ale 13 hodin. A poté přijet na setkání a podělit se tak o zkušenosti a své názory. Udělat si hezký výlet. V klidu a v pohodě si popovídat s přáteli a třeba najít společně další dílek skládanky zvané... ŘEŠENÍ.

Krom výše zmíněného, chystáme ještě jedno překvapení. Ovšem skrze čas nevíme, zda se jej podaří uskutečnit. Budeme se však snažit, aby to klaplo. A nejdůležitější na závěr... Potvrzení účasti a tedy následné potvrzení pro hotel, potřebujeme nejpozději do čtvrtka 15.09. do 17⁰⁰! A ještě jedna věc přátelé, pokud nedáme minimálně těch 50 z nás, tak se prosím nezlobte, ale žádné setkání se konat nebude. A finance vám vrátíme zpět na vaše účty.

P.S.: pokud bude míti zájem váš přítel, tak v tom případě platba ve stejné výši objednaných služeb z vašeho účtu a samo podle stejných pravidel, tedy k platbě do poznámky celé jméno a samo ručíte za něj. Pěkný den všem.


Program setkání členů Společenství ČSR.:

Sobota 24.09.2022 příjezd na místo nejlépe 14:00 (prezence účastníků), ubytování poté nejdříve od 15:00h.

od 15:40 do 17:00 přednášky členů Společenství ČSR - hostů

od 17:00 do 17:15 přestávka

od 17:15 do 19:00 přednášky členů Společenství ČSR - hostů - beseda

od 19:00 do 20:00 večeře

od 20:00 do 21:00 kulturní program s překvapením

21:00 ukončení programu - individuální program při poslechu DJ Petra Smékala

Neděle 25.09.2022

08:00 - 09:00 snídaně

09:30 rozloučení, odjezd.

S pozdravem, přáním všeho dobrého pro vás a všechny ty jenž v srdci máte, Jiří Černohorský a Václav Rada.


Závazná objednávka: