Otevřený dopis panu prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi

08.07.2022

Nesouhlasíš se současnou situací? Tak podpoř svým podpisem a podpisem známých, kamarádů a sousedů.

Vážený pane prezidente Miloši Zemane,

dovolte nám, Vašim příznivcům, voličům, v dnešní době však již i také některým Vašim dřívějším ne-voličům, tedy ne malé části občanů České republiky, Vás požádat tímto otevřeným dopisem o pomoc. Pomoc nejen nám lidem, ale také o pomoc naší vlasti, našemu společnému domovu. Vážený pane prezidente, máme na Vás velikou prosbu, chceme Vás požádat o pomoc. Jakou to pomoc máme na mysli, vyjadřujeme v následujících řádcích.

Přáli bychom si, kdyby to bylo jen trochu možné, abyste v co možná nejbližším termínu odvolal vládu Petra Fialy, stanovil vládu odborníků, která by přivedla zemi až do doby řádných voleb v roce 2025. Ano víme, že toto bohužel podle ústavy není možné, pokud není naplněn některý z bodů článku 35 Ústavy ČR. Máme však za to, vážený pane prezidente, že to, co se dnes a denně odehrává v České republice pod vedením vlády "Spolu", tedy "premiéra" České republiky Petra Fialy a jeho ministrů, ministra vnitra Víta Rakušana, ministra zahraničí Jana Lipavského, ministryně obrany Jany Černochové a všech ostatních, je naprosto, ne neúnosné, ale již absolutně nepřijatelné.

Vážený pane prezidente, jsme si vědomi, že znáte více než dobře následující text, přesto nám dovolte jej zmínit. Je to text, který i Vy jste mnohokrát vyslovil, přesto jeho zmínění považujeme za více než důležité... "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. "

Vážený pane prezidente, my, níže podepsaní, máme za to, že tento slib, který skládají námi volení zástupci (poslanci a poslankyně ČR) v takzvaných svobodných a demokratických volbách, zástupci, kteří tvoří dnešní vládnoucí koalici, nejen nenaplňují, ale zcela evidentně a bezprecedentně porušují. Například slova předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedkyně politické strany TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, kdy tato poslankyně je schopna říci, že stát tu není od toho, aby se staral o lidi, tedy o občany České republiky, jsou tou pomyslnou třešničkou na dortu. Vážený pane prezidente, v naší zemi, v našem společném domově, v České republice, ve Slezsku, na Moravě a v Čechách, nežijí přeci jen samí zdraví a soběstační lidé. V naší vlasti žijí spousty lidí, našich spoluobčanů, kteří se bez pomoci druhých a především bez pomoci státu prostě neobejdou, a jak zajisté sám víte, pane prezidente, není jich rozhodně málo.

Jsou to především invalidní důchodci, jsou to senioři, kterým již zdraví neslouží tak, jak by si přáli. Sám moc dobře víte, pane prezidente, co stáří přináší a jak je zdraví křehké. Věříme, že jste vnímal podporu nás lidí v období, kdy Vás trápil a oslaboval Váš zdravotní stav a věříme, že tato podpora byla pro Vás důležitá. Mnoho lidí, občanů, Vašich voličů, Vám přálo rychlé zotavení a radují se ze skutečnosti, že jste těžké životní chvíle zvládl.

Další skupinou, která rozhodně nežije v blahobytu, jsou samoživitelé s dětmi. Mnozí z nich se nachází ve více než svízelné situaci a nemálo z nich se navíc starají o trvale postižené, nemocné děti. A v neposlední řadě je nutno zmínit i naše neslyšící a nevidomé spoluobčany. A navíc s vědomím toho Vážený pane prezidente, přidáme krizi, jenž probíhá v České republice, energie, potraviny, rekordní inflace, kdy se toto neustále jen zhoršuje... tak slova výše zmíněná, která si dovolil říci představitel vládnoucí koalice, jsou naprosto neakceptovatelná a v rozporu s morálním kreditem.

Avšak jak již v dopise zmiňujeme, je toto chování jen pouhou třešničkou na pomyslném dortu. Vzhledem ke krizi, která nemá nejen v České republice, ale vůbec v Evropě v poválečné historii obdoby, jsou tu další a další věci, prohlášení a především kroky vládních činitelů, které naprosto odporují slibu, který byl nám lidem, občanům České republiky, dán.

Jednání vlády je v mnoha ohledech neakceptovatelné i v rámci ukrajinské krize. I zde je nutno zmínit sociální sféru. Všichni jsme si vědomi závažnosti situace na Ukrajině, ale to jak se k tomuto obrovskému problému postavila vláda Petra Fialy, není rozhodně v pořádku. Pomoc lidem prchajícím před válkou je důležitá, a kdybychom ji odmítli, nebyli bychom lidmi. Není však možné, vážený pane prezidente, aby taková pomoc byla poskytována na úkor lidí, občanů České republiky. Taková pomoc nemůže býti v žádném případě prospěšná. Pane prezidente, mohli bychom Vám uvést stovky případů, o kterých víme my, níže podepsaní a vězte, že po celé naší zemi jsou podobných případů tisíce, kdy se již nedá mluvit o pomoci ukrajinským občanům, ale šikaně a diskriminaci vůči lidem a občanům České republiky. Ano, skutečně je to tak. Vláda Petra Fialy v žádném případě nejedná v zájmu všeho lidu podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Kdyby lidé, rodiny v České republice, dostali slovo v médiích, tak jsme si jisti, že by Vaše srdce bylo více než smutné zjištěním, v jakém stavu se náš společný domov, naše vlast, nachází.

Vážený pane prezidente Miloši Zemane, jsme přesvědčeni, že Vy moc dobře víte, že jsme to především my lidé, občané, kteří tuto zemi, naši vlast, Českou republiku, budují a živí. Bez nás lidí, by přece žádná Česká republika neexistovala. Jak je tedy možné, že se politici, kteří složili daný slib, chovají tak, jak se dnes chovají. Kdy nejenže nenaslouchají lidu své země, ale dokonce je bez jakýchkoliv skrupulí IGNORUJÍ, a ba i lidem a naší republice navzdory danému slibu ŠKODÍ. Bohužel, pane prezidente, je to tak. A opět bychom mohli uvést desítky příkladů. Kdybychom Vám, pane prezidente, měli tyto příklady v tomto dopise vypsat, nikdy bychom snad tento dopis nedokončili.

Proto naše prosba k Vám, vážený pane prezidente Miloši Zemane. Naše prosba směrem k Vám je totiž o tolik zmiňované svobodě a demokracii. Je tomu již 29 let, co zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika, kdy se v naší ústavě v článku jedna píše ... Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Kde jsou však ta práva a svobody občana, když za těch neuvěřitelných 29 let nemáme ústavní zákon o celostátním referendu? Kdy lidé, občané České republiky - vlastníci České republiky, nemohou říci svým zvoleným zástupcům - "tak takto tedy ne, vážení poslanci a poslankyně, takto tedy ne". Opravdu lze hovořit o demokracii, pane prezidente, když my, lid jakožto vlastníci České republiky, nemáme možnost námi zvoleným politikům, říci výše zmíněná slova?

Nyní tedy na závěr tohoto dopisu naše prosba o pomoc, vážený pane prezidente Miloši Zemane. Prosíme Vás, abyste se ze své pozice, jakožto vrchní představitel státu zasadil o možnost, jako tomu bylo v roce 2004 při vyhlášení celostátního referenda bez prováděcího zákona, zda budeme či nebudeme součástí Evropské unie, vyvolat celostátní referendum o odvolání vlády Petra Fialy. Tato vláda v žádném případě NEJEDNÁ dle slibu daného nám lidem, vlastníkům České republiky, ba naopak tento slib hrubě pošlapává, a s tím i všechnu svobodu, demokracii a práva nás lidí, občanů České republiky a naši republiku poškozuje. Vláda nás a naši zemi zavlekla svým chováním a svými kroky do válečného konfliktu, porušuje mezinárodní práva, kdy my jakožto členský stát NATO posíláme zbraně jinému státu, který není součástí paktu NATO, tudíž jsme se tak stali nepřítelem a terčem Ruské federace. Přejeme si, aby byl konečně po 29 letech od vzniku České republiky v naší ústavě zakotven PROVEDITELNÝ zákon o celostátním referendu. Takto vnímáme skutečnou demokracii. Bez této možnosti nelze o demokracii vůbec hovořit, což současná situace v naší vlasti jen podtrhuje.

Vážený pane prezidente Miloši Zemane, jste naší hlavou státu, jste naším prezidentem, miliony lidí Vám dali svou důvěru, dali svůj hlas. Proto Vás z hloubi našich srdcí velice prosíme, pomozte nám s tímto. Vidíte zajisté sám, že ti, jenž dostali důvěru hlasy lidí, rozhodně nepracují podle "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. "Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí".

Děkujeme Vám pane prezidente.

S pozdravem, přáním pevného zdraví a všeho dobrého Vám i všem co v srdci máte, my níže podepsaní lidé.

Jeden za všechny všichni za jednoho.

Formulář je připraven k vytisknutí. Vyplněné archy prosím zasílejte na adresu: Lenka Tarabová, Seniorů 1610, 46311 Liberec 30

Podpisy můžete odesílat do konce srpna tohoto roku.

Ke dni 26.8.2022 se posbíralo 1441 podpisů

Investice hrazená z transparentního účtu: Tisk formulářů