Dobrý den vážení a milí přátelé, lidé České republiky... Teď mě napadá, opravdu České republiky? Proč mě to napadá?

22.05.2022

Protože ač vám to nejspíše nepřijde a možná se podivujete, není vše tak jak se zdá. A s tou naší Českou republikou si opravdu nejsem tak docela jist... Takže jestli mohu, milí přátelé, spoluobčané, měl bych na vás pár otázek. Jak jste spokojeni s vývojem a směrováním naší vlasti a to jak ve směru ekonomickém, hospodářském, sociálním tak i politickém, za pomoci našich svobodně a demokraticky zvolených zástupců v PSČR, po tom boji za svobodu po listopadu 1989?

Pak bych se chtěl zeptat, už jste četli někdy Ústavu České republiky a její nedílnou součást, Listinu základních práva a svobod? Jak vnímáte dnes ta naše lidská práva a svobodu, nám zaručenou ústavou České republiky? Znáte třeba tento text ?

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou NEZADATELNÉ, NEZCIZITELNÉ, NEPROMLČITELNÉ A NEZRUŠITELNÉ!

Toto kupříkladu hovoří článek 1. LZPS.

A teď si představte, že vám napíši, že Česká republika podle této Listiny základních práv a svobod vlastně neexistuje! Že o naší České republice v LZPS, která je NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ústavy ČR, se nepíše, ani slovo. Ale za to se LZPS a to hned několikráte, zmiňuje, píše se o ČSFR ... Tedy o České a Slovenské Federativní Republice. Nevěříte?

Tak to máme kupříkladu článek 11, bod 2, kde se mimo jiné píše.: že - zákon může také stanovit že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů a právnických osob se sídlem v ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE. Ano milí spoluobčané, lidé, jediní vlastníci České republiky, tato slova opravdu jsou v tomto článku, v bodě 2 LZPS. To samé, tedy to, že v LZPS jsme stále ČSFR naleznete i v dalším článku. V článku 14 a co víc, hnedle dvakrát. To samé článek 42, 43. Věděli jste to... ? A teď si prosím pěkně představte, že to není vše.

Protože v článku 41, V BODĚ 2. naleznete toto - Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ, jestliže z ústavního rozdělení (které jen tak mimochodem bylo podvodné) zákonodárné pravomoci nevyplývá, že úprava přísluší zákonům národních rad. Federální shromáždění a to jako vážně? A což teprve, až se již ve zmíněném článku 42 dočtete, že nejste občany České republiky, ale OBČANY ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY, to se už pak smíchy neudržíte.

Myslíte si milí přátelé, že toto není možné, nebo se teď sami sebe ptáte, jak je toto možné? Jenže to není zdaleka vše, existuje totiž dopis z ministerstva financí podepsaný panem Mgr. Janem Večeřou o tom, že Česká republika je jako svrchovaný stát ÚZEMNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ KORPORACÍ, jejíž hlavní funkcí je výkon státní moci... Sami si milí lidé a přátelé položte otázku, neprotiřečí si ten pán? Je možné býti svrchovaným státem a zároveň korporací a to veřejnoprávní korporací? Protože ... veřejnoprávní korporace je korporace, tedy sdružení osob, která je založena na základě zákona a které byla svěřena pravomoc plnit vymezené úkoly ve veřejné správě. Protože je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje jako samostatný subjekt, může vlastnit majetek, uzavírat smlouvy a podobně.

Měl jsem totiž za to, že... STÁT je základní území mocenská jednotka, instituce disponující vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (STÁTU). STÁT je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím. SVRCHOVANÝ STÁT není podřízen jiné moci ( EVROPSKÁ UNIE ) a to jak VNĚJŠÍ, tak VNITŘNÍ...

Co tedy vlastně jsme, STÁT nebo KORPORACE? A pokud jsme státem, jsme Česká republika a nebo Česká a Slovenská Federativní Republika? A teď si sami odpovězte Češi, Moravané, Slezané... opravdu žijeme v právním státě? A mohl bych psát dál, třeba o zákonu 424/1991 který sice prošel novelizací, ale jistý paragraf a to §5, v předmětném zákoně zůstal nezměněn.

Paragraf 5 totiž hovoří takto.:

1) Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů, ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány, ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.

2) Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky.

3) Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony je nepřípustné.

A co toto konkrétně znamená? To znamená, že podle tohoto §5 všechny strany a hnutí od roku 1991 porušují zákon! A tedy co s tím? Jak toto napravit a to s vědomím, že je potřeba napravovat mnohé a mnohé další? Máte někdo z vás nápad, spíše doslova spásnou myšlenku, reálnou a proveditelnou... ? Co třeba Společenství ČSR?